Školní jídelna Mělník, příspěvková organizace
      Pražská 2817, 276 01 Mělník
      tel./fax: 315 623 046, e-mail:  jidelna@skolnijidelna.cz
 

ZŠ Jindřicha Matiegky
www.zsjm-me.cz

ZŠ Jungmannovy sady Mělník
www.zsjungsady.cz


ZŠ Mělník - Pšovka:
www.zspsovka.cz

 
 

 

 
 

  ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY    

Školní jídelna má zavedenou službu objednávání stravy přes internet.

Tato služba umožňuje strávníkům nebo jejich rodičům objednávání obědů, měnit jídlo č. 1 na číslo 2,
odhlašovat, zjistit, jestli byl oběd vyzvednut, stačí se připojit na internet.

Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte, prosím, uvedené údaje a odevzdejte v kanceláři ŠJ!

Důležitá upozornění:

  • Adresa serveru se službou STRAVNE je zde.
  • Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti a v případě jeho vyzrazení neprodleně sdělit jídelně heslo nové.
  • Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla
  • Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce, tj. v 6.00 ráno, nebudou na ten den již přijaty.
  • Každý strávník nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.
  • Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv internetového výpadku nebo výpadku telekomunikační sítě.
  • Jídelna bude jednou denně vyhodnocovat došlé objednávky a odesílat strávníkovi dohodnuté zprávy.

■  INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
Dětský strávník má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9. Strávník platí pouze cenu potravin. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole je strávník nebo jeho zákonný zástupce obědy povinen odhlásit, tyto obědy již nejsou dotované a strávník by musel platit plnou cenu oběda.
 

Další způsob odhlášení stravy:

Chcete-li odhlásit stravu, pošlete nám e-mail dle následujícího vzoru na adresu: jidelna@skolnijidelna.cz  !

© 2009-2011 Školní jídelna Mělník, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena