Školní jídelna Mělník, příspěvková organizace
      Pražská 2817, 276 01 Mělník
      telefon: 315 623 046, e-mail:  jidelna@skolnijidelna.cz
 

 
 
 

 

 

  OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET  

Školní jídelna má zavedenou službu objednávání stravy přes internet.
Tato služba umožňuje strávníkům nebo jejich rodičům
objednávání obědů, měnit jídlo č. 1 na číslo 2, odhlašovat, zjistit, jestli byl oběd vyzvednut, stačí se připojit na internet.

Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte, prosím, uvedené údaje a odevzdejte v kanceláři ŠJ!

Důležitá upozornění:

  • Adresa serveru se službou STRAVNE je zde.
  • Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti a v případě jeho vyzrazení neprodleně sdělit jídelně heslo nové.
  • Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla
  • Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce, tj. v 6.00 ráno, nebudou na ten den již přijaty.
  • Každý strávník nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.
  • Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv internetového výpadku nebo výpadku telekomunikační sítě.
  • Jídelna bude jednou denně vyhodnocovat došlé objednávky a odesílat strávníkovi dohodnuté zprávy.

 

Přihláška ke stravování  
(ke stažení pro školní jídelnu Fügnerova, ve formátu doc)

© 2009-2011 Školní jídelna Mělník, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena